Now showing items 1-20 of 79

 • Behavioral finance and financial planning 

  Φιλίππου, Ελένη - Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η Παραδοσιακή Χρηματοοικονομική Θεωρία, η οποία κυριαρχούσε επί δεκαετίες, βασίζεται στο υπόδειγμα του ορθολογικού επενδυτή και της αποτελεσματικής αγοράς. Εντούτοις, η πραγματικότητα διαφέρει αρκετά και οι παρελθούσες ...
 • Beta bulls and beta bears and optimal portfolio 

  Τσούμας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
  Το πλήθος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών στη σημερινή εποχή είναι μεγάλο . Τόσο οι χρηματοοικονομικές επιλογές (μετοχές, ομόλογα, repos, παράγωγα, εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) όσο και οι πιο παραδοσιακές ...
 • Feasibility analysis for the establishment of a Sixth Form College in Liverpool 

  Γούσιου, Μελίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
 • G2: Κίνα εναντίον Αμερικής, πραγματική και χρηματική οικονομία - εμπειρική διερεύνηση στις αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs) Κίνας 

  Κλεφτάκη, Ευαγγελία Δ. (2013-12-13)
  Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την σύγκριση μεταξύ της Κίνας και της Αμερικής, στην οποία σύγκριση η Κίνα αντιπροσωπεύει το μέλλον ενώ η Αμερική το παρόν (παρελθόν). Σε πρώτη φάση θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης τόσο των ...
 • Index funds 

  Τασοπούλου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
  Τα αμοιβαία κεφάλαια ως μορφή επένδυσης έχουν εξαπλωθεί πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια εφόσον η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές για διεθνική διαφοροποίηση, και αυτό ...
 • Internal controls, risk management & international audit 

  Κοροπούλη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-13)
  Οι σημαντικότερες αιτίες που συνέβαλαν στην παγκόσμια κρίση και στην κατάρρευση μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως λόγω εμφάνισης εταιρικών λογιστικών σκανδάλων, αποτέλεσαν η αδυναμία παροχής αξιόπιστων πληροφοριών, η έλλειψη ...
 • Pension funds 

  Χωματά, Φιλίππα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Τα Pension Funds αν και δεν είναι πρόσφατη οικονομική ανακάλυψη παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες με τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα και ψάχνουν απεγνωσμένα ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) - η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας 

  Παπακωστοπούλου, Ελένη Β. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η οικονομική κρίση αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης, σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πλανητάρχης, αρχηγοί κρατών, οικονομολόγοι, ερευνητές, αναλυτές, σύμβουλοι, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και πολλοί άλλοι προσπαθούν να βρουν ...
 • Αδυναμίες αρχιτεκτονικής στην Ευρωζώνη 

  Σολωμός, Σπύρος Ν. (2014-02-25)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και αναλύοντας τις αδυναμίες της. Οι οικονομικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαίες. Ύστερα ...
 • Αίτια αποτυχίας των επιχειρήσεων 

  Πολυζωγόπουλος, Αθανάσιος Σπ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα αίτια αποτυχίας των επιχειρήσεων, κάνοντας εστίαση τόσο στη διεθνή επιχειρηματικότητα όσο και στο ελληνικό περιβάλλον. Ανάμεσα στα βασικά αιτία της αποτυχίας που αναφέρονται στη διεθνή ...
 • Αμοιβαία κεφάλαια: νέες τάσεις παγκοσμίως 

  Μόσχου, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις νέες τάσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι διαρκείς εξελίξεις των πραγμάτων είτε στον τομέα της χρηματοοικονομικής μηχανικής είτε στον τομέα των υπολογιστών κατάφεραν ...
 • Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου στην διαχείριση επενδύσεων και πλούτου 

  Μυλωνάς, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06-18)
  Η πορεία και οι διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών αγορών είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί μια ένδειξη των προσδοκιών και της αβεβαιότητας του γενικότερου μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος. Οι τράπεζες επενδύουν στις ...
 • Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων με τη χρήση πολυπαραγοντικών υποδειγμάτων 

  Καφάσης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005)
  Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ) τα τελευταία έτη, έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για επαρκή αξιολόγηση της ενεργής διαχείρισης που αυτά προσφέρουν. Αν και για τον εξωτερικό παρατηρητή το ...
 • Αξιολόγηση ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων από το 2008 μέχρι το 2016 

  Βλάχος, Αλέξιος Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της επίδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού για το χρονικό διάστημα 31/01/2008 έως 31/08/2016 καθώς και της ικανότητας των διαχειριστών στο πως αντέδρασαν στην ...
 • Αξιολόγηση επενδύσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας 

  Εσερίδη, Άλκηστη - Ξένια (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να προσεγγίσει το πεδίο της αξιολόγησης επενδύσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας, με ταυτόχρονη εξαγωγή συμπερασμάτων για το βαθμό στον οποίο σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις ...
 • Αξιολόγηση της επιδόσης αμοιβαίων κεφαλαίων: εμπειρική εφαρμογή της Morningstar στα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια 

  Παπαχριστοπούλου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1999-09)
  Στην μελέτη αυτή, εκτός από μία σύντομη επισκόπηση των γνωστών παραδοσιακών μέτρων αξιολόγησης, επιχειρείται για πρώτη φορά μία εφαρμογή των μέτρων που η Momingstar χρησιμοποιεί στην ελληνική αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ...
 • Αποτίμηση χρηματοπιστωτικών εταιρειών : μελέτη περίπτωσης της τράπεζας Alpha Bank 

  Πανταζής, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  Η αποτίμηση των μετοχών τραπεζών αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για τους σύγχρονους αναλυτές και επενδυτές. Οι τράπεζες πραγματοποιούν ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων εργασιών και η διαδικασία αποτίμησής τους είναι ...
 • Αφρική...ο νέος γίγαντας 

  Παπαζήσης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
 • Γίνετε οι χώρες MINT να ενταχθούν στις χώρες BRICS; 

  Στεφάνου, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διεύρυνση της δυνατότητας των χωρών ΜΙΝΤ (Μεξικό, Ινδονησία, Νιγηρία, Τουρκία) να αποτελέσουν, στις επόμενες δεκαετίες, μια ομάδα χωρών με ισχυρή οικονομία και σημαντικό ρόλο, κατά το ...
 • Διαμόρφωση τιμών εμπορευμάτων υπό την επίδραση εμπορευματικών δεικτών 

  Αλεξανδρής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια γενικότερη αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων, καθώς και μια παράλληλη πορεία τιμών σε φαινομενικά ασύνδετα εμπορεύματα, η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί με το κλασικό μοντέλο διαμόρφωσης ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»