Now showing items 1-20 of 116

 • Digital transformation στον τουρισμό 

  Βασίλαρου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-10)
  Στόχος αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στον τουριστικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες που εξετάζονται είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων μαζί με τα παγκόσμια συστήματα ...
 • Mobile commerce in tourism 

  Λυκουρέση, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Οι τεχνολογίες πληροφορικής έχουν αλλάξει τον τρόπο που πραγματοποιείται το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Η αγορά και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει παρουσιάσει σημαντική ...
 • Mobile commerce: ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα στον τουρισμό 

  Κελεμένη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-23)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της ικανότητας ανάπτυξης του mobile commerce στον τουρισμό. Αρχικά, αναλύονται η σχέση του τουρισμού με την ανάπτυξη καθώς και η επίδραση του τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη, ...
 • Αγορά κρουαζιέρας & η θέση της Ελλάδος: δυνατότητες και προοπτικές 

  Τριανταφυλλόπουλος, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έγινε με σκοπό να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού κρουαζιέρας στην Ελλάδα καθώς και να εξετάσει τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. Τα τελευταία χρόνια η Κρουαζιέρα ...
 • Ανάλυση ανταγωνισμού του συνεδριακού τουρισμού 

  Παπαγεωργίου, Αθηνά Ν. (2004-01-01)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που διαθέτουν συνεδριακούς χώρους στην Αθήνα. Για το σκοπό, αυτό αρχικά έγινε ευρεία αναφορά στην ιστορία, την υπόσταση και ...
 • Ανάλυση και πρόβλεψη αφίξεων των Γάλλων τουριστών στην Ελλάδα 

  Δεμένεγας, Γιώργος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο της την πρόβλεψη των Γάλλων τουριστών στην Ελλάδα για το έτος 2017. Προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία από τις αφίξεις των αλλοδαπών του έτους 2007 έως του ...
 • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων για τον όμιλο Λάμψα Α.Ε. για το χρονικό διάστημα 2004-2017 

  Κωβαίος, Σίμων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την οικονομική πορεία του ομίλου Λάμψα Α.Ε. ο οποίος δραστηριοποιείται στο ξενοδοχειακό κλάδο κατά τη χρονική περίοδο 2004 – 2017. Για την εκτίμηση της οικονομικής πορείας του ...
 • Ανάλυση της τουριστικής προσέλευσης στην Ελλάδα 

  Δάβης, Γεώργιος (2004-01-01)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή και η ανάλυση των τάσεων που παρουσιάζουν οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα με την βοήθεια της μεθόδου της απλής παλινδρόμησης και των χρονοσειρών. Σκοπός, ...
 • Ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχείων στην περιφέρεια Ηπείρου 

  Σουρέλης, Σπυρίδων Δ. (2004-01-01)
  Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αναλύει τον κλάδο των ξενοδοχείων στην περιφέρεια Ηπείρου. Αποτελείται από πέντε κεφάλαια , στην αρχή γίνεται εξετάζει τις βασικές έννοιες της στρατηγικής διοίκησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο ...
 • Ανάλυση του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα - Προβλέψεις αφίξεων 

  Γιαννακόπουλος, Στέλιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Στην παρούσα εργασία αναλύεται εκτενώς ο τουριστικός καθώς και ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα, με αναφορές στα ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας, τις λειτουργίες τους, την διάρθρωσή τους καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά ...
 • Ανάλυση του Πειραιά σαν προορισμός κρουαζιέρας 

  Γεωργακόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
 • Ανάλυση τουριστικής αγοράς - μελέτη περίπτωσης : τα Κύθηρα 

  Καλλονιάτη, Θεανώ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτος μέρος αποτελεί την συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων για τα μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, και των στοιχείων που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν της χώρας. Το ...
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών στον τουρισμό - μελέτη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

  Σταράμος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η «Ανάπτυξη Ευκαιριών στον Τουρισμό» και συγκεκριμένα η «Μελέτη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού». Η επιλογή αυτού του θέματος προκύπτει σαν αποτέλεσμα της ανάγκης να ...
 • Ανάπτυξη τουριστικών πόρων νομού Κορινθίας 

  Χουρσαλάς, Νικόλαος Κ. (2005-01-01)
  Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μια ενδελεχής και ουσιαστική ανάλυση των αναπτυξιακών προοπτικών του τουρισμού στο νομό Κορινθίας, στο πλαίσιο του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντός του και των σύγχρονων διαρθρωτικών ...
 • Αξιολόγηση & αποτίμηση εταιρείας του τουριστικού κλάδου 

  Καβουρίδης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-03)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται με στόχο την απόκτηση του μεταπτυχιακού μου διπλώματος στο Executive MBA του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στόχος της εργασίας, ...
 • Αξιολόγηση πελατολογίου στον τουρισμό και συσχέτιση με πιθανούς προορισμούς 

  Κολοκυθάς, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09-10)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται η ανάλυση και η αξιολόγηση του υπάρχοντος πελατολογίου ενός ελληνικού ταξιδιωτικού πρακτορείου, για να διαπιστωθούν τόσο στατιστικά όσο και ρεαλιστικά, ευκαιρίες για ανάπτυξη, ...
 • Αξονες ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού άθλησης στην Ελλάδα 

  Λαμπρόπουλος, Γεράσιμος Α. (2005-01-01)
  Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για το σχεδιασμό προβολής του εναλλακτικού τουρισμού άθλησης στην Ελλάδα. Παράλληλα, παρουσιάζει τα εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα ...
 • Αποτελεσματικό στρατηγικό μάνατζμεντ στον ξενοδοχειακό κλάδο : μελέτη περίπτωσης της συναισθηματικής ηγεσίας 

  Τσαγκανέλια, Βασιλική - Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι να εντοπισθούν οι παράγοντες στρατηγικού μάνατζμεντ που μπορούν να καθορίσουν την επιτυχή πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου και πως αλληλεπιδρά το κομμάτι της ηγεσίας για την επίτευξη ...
 • Βιώσιμη ανάπτυξη ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

  Λεονταρίτη, Ναταλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση του ελληνικού τουριστικού κλάδου μέσα από την σκοπιά της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές παραμέτρους χάρη στις οποίες αναπτύσσεται και εδραιώνεται το αειφόρο ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»