Now showing items 1-19 of 19

 • Causes of corruption in European Countries 

  Λαζαρίδου, Ειρήνη; Lazaridou, Eirini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το πολύπλευρο φαινόμενο της διαφθοράς και ειδικότερα διερευνώνται οι διαστάσεις που λαμβάνει σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και οι αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση του ...
 • Αγορές αγαθών δικτύου και κρατική πολιτική 

  Κούγιας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-05)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις αρχές της μικροοικονομικής θεωρίας, σχετικά με την οικονομία του διαδικτύου και των διαδικτυακών προϊόντων που προσφέρουν οι εταιρείες πληροφορικής στους χρήστες. Στην εργασία ...
 • Αιτίες και τρόποι καταπολέμησης της διαφθοράς στην ελληνική οικονομία 

  Καρπούζης, Ευστάθιος (2012-04-30)
  This paper deals with the problem of corruption in the Greek economy. The issue of corruption is important to politicians, citizens and firms. In this specific paper, data is given about the causes and the size of corruption ...
 • Γιατί διαφέρει η ποιότητα διακυβέρνησης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες 

  Σπηλιοπούλου, Πηνελόπη - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Στην συγκεκριμένη διατριβή ερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα των κυβερνήσεων, πως αξιολογούνται οι κυβερνητικές επιδόσεις, που χρησιμοποιούνται αυτές για να ληφθούν μέτρα ...
 • Δημόσιες χρηματοδοτήσεις υπο την μορφή venture capital 

  Νασίκας, Νεκτάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
  Στην παρούσα Μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκε συστηματικά η έννοια των δημόσιων χρηματοδοτήσεων υπό την μορφή Venture Capital, εστιάζοντας στην Ελλάδα και συγκρίνοντας τη με το διεθνές περιβάλλον. Είναι η πρώτη φορά στην ...
 • Δημοκρατία και διαφθορά 

  Μητρονάτσιος, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει το θέμα της διαφθοράς στη σύγχρονη κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα. Επίσης, εκτός από τον ορισμό του φαινομένου, καταγράφονται οι αιτίες της διαφθοράς καθώς και μορφές ...
 • Διεθνές εμπόριο και διαφθορά 

  Φρέσκος, Δημήτριος Γ. (2014-03-18)
  Σε αυτήν την εργασία επιχειρείται να βρεθεί η σύνδεση του Διεθνούς Εμπορίου με τη διαφθορά. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία για το Διεθνές Εμπόριο και τη σύνδεση του, με διάφορες μακροοικονομικές μεταβλητές, αλλά ...
 • Είναι η κουλτούρα της ελληνικής κονωνίας αρωγός ή εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη 

  Γκόγκου, Ευαγγελή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011-02-28)
  Με τη συγκεκριμένη εργασία έγινε προσπάθεια να συνδυαστεί η έννοια της κουλτούρας με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Αναγάγαμε την προσπάθεια μας αυτή στην περίπτωση της Ελλάδας. Στο πρώτο μέρος της ...
 • Η διαφθορά και η επίδραση της στο κρατικό χρέος 

  Πούλος, Κωνσταντίνος Μ. (2014-02-26)
  Η διπλωματική διατριβή που ακολουθεί, εκπονήθηκε με σκοπό να πραγματευθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, το πως η Διαφθορά των Κρατών επηρεάζει τον μελλοντικό δείκτη Κρατικού Χρέους. Ξεκινώντας, γίνεται εκτενής αναφορά ...
 • Η επίδραση του Ευρώ στους οικονομικούς θεσμούς 

  Αναστοπούλου, Γεωργία - Λήδα Χ. (2014-05-06)
  Ένα από τα θέματα που έχουν απασχολήσει οικονομολόγους, αλλά και πολιτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες γενικότερα, είναι γιατί μερικές χώρες αναπτύσσονται και μερικές άλλες παραμένουν υπανάπτυκτες. Οι εξηγήσεις που έχουν ...
 • Η σχέση ανάμεσα στους οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς 

  Καββαδάς, Γεώργιος Α. (2014-03-17)
  Η παραδοσιακή οικονομική θεωρία για να εξηγήσει της διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των χωρών εστιάζει στους συντελεστές παραγωγής, στην τεχνολογική πρόοδο και στην αποτελεσματική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. ...
 • Κάθετες αγορές και κρατική πολιτική 

  Παπαδάκη, Ευθυμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση των κάθετων σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται για τη ρύθμιση των σχέσεων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση των ...
 • Καρτέλ,οριζόντιες συγχωνεύσεις και αντιμονοπωλιακή πολιτική 

  Μάρκελλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03-12)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα των συγχωνεύσεων και των καρτέλ που δημιουργούν μονοπώλια και τις αρνητικές συνέπειες που αυτά επιφέρουν σε καταναλωτές και κοινωνία. Η θεωρητική μικροοικονομική ανάλυση δείχνει ...
 • Κουλτούρα και χρηματοπιστωτικό σύστημα 

  Τσατάλμπαση, Μαρία - Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η κουλτούρα μπήκε στον οικονομικό λόγο. Θα δούμε την άποψη οικονομολόγων αλλά και πολιτικών επιστημόνων, για το αν πρέπει ή όχι να περιλαμβάνεται η ...
 • Κρατικό χρέος και διαφθορά 

  Μπάκας, Γιώργος (2012-05-11)
  Η διατριβή αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να πραγματευθεί τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο πως το κρατικό χρέος και το έλλειμμα επηρεάζουν τον μελλοντικό δείκτη της διαφθοράς. Ξεκινώντας καλύπτονται θέματα ...
 • Ο ρόλος του ευρώ στην οικονομική κρίση 

  Μαλέρου, Αναστασία (2012-07-12)
  Η συγκεκριμένη εργασία μελετάει την επίδραση που έχει η εφαρμογή ή όχι συστήματος σταθερών ισοτιμιών (όπως συνεπάγεται η υιοθέτηση του ευρώ), όσον αφορά την έκταση που λαμβάνουν οι επιπτώσεις μιας χρηματοοικονομικής κρίσης ...
 • Οι μεγάλες οικονομικές κρίσεις στην Αργεντινή και τη Λετονία 

  Σπηλιόπουλος, Σπήλιος (2012-06-11)
  Η εργασία πραγματεύεται την ανάλυση και σύγκριση των μεγάλων οικονομικών κρίσεων της Αργεντινής (2000), της Λετονίας (2008) και της Ελλάδας (2010). Σκοπός είναι μέσω της ανάλυσης και της σύγκρισης να προκύψουν συμπεράσματα ...
 • Οικονομικές κρίσεις & διαφθορά 

  Ευαγγελίδου, Γεωργία Π. (2014-03-18)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει αν μια οικονομική κρίση αυξάνει ή μειώνει τη διαφθορά καθώς και την προβλεπτική της δύναμη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά ...
 • Φυσικοί πόροι και διαφθορά 

  Οθείτης, Νικόλαος Σ. (2014-06-16)
  Η κατοχή φυσικών πόρων από μία χώρα μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη και μείωση του επιπέδου φτώχειας. Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη οικονομική ανάπτυξη, συνέχιση της φτώχειας, καθώς και εμφύλιες συγκρούσεις. ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»