Now showing items 1-20 of 50

 • E - banking και συναλλασσόμενοι: ηλεκτρονική και νομική προστασία 

  Κοντούλα, Σοφία Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-03-17)
  Στις μέρες μας η αυτοματοποιημένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών, απευθείας στους πελάτες, μέσω ηλεκτρονικών, αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας. To e-banking περιλαμβάνει τα συστήματα που ...
 • Mobile banking. Η τραπεζική ανά χείρας 

  Παπαδοπούλου, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-21)
  Η ψηφιακή επανάσταση και οι επιπτώσεις αυτής στη σημερινή εποχή φαίνονται σε όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής. Η αλματώδης εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου και η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ...
 • Open data και πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία 

  Τσίπρας, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06)
  Η πορεία για να θεσπιστούν τα ανοικτά δεδομένα έγινε σταδιακά. Τα πρώτα βήματα έγιναν στην Ελλάδα το 1986 με την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης του διοικούμενου στα έγγραφα της διοίκησης, χωρίς όμως δυνατότητα εμπορικής ...
 • Target 2 - Securities 

  Αναστασίου, Λάζαρος - Χρήστος Ν. (2013-02-25)
  Ιστορικά, υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπήρχαν ένα ή δύο κυρίαρχα παίκτες σε ...
 • To νομοθετικό πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων 

  Στασινοπούλου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-12-01)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι βασικότερες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν το πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Οι βασικές θεματικές ενότητες καλύπτουν τους ...
 • Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη και δίκαιο του περιβάλλοντος - διερεύνηση των προοπτικών με στόχο την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη στο Δήμο Πρεσπών 

  Αραμπατζής, Γεώργιος Κ. (2015-02-25)
  Ο σύγχρονος τουρισμός, που πρόδρομό του αποτελούν οι περιηγήσεις που πραγματοποιούσε ο άνθρωπος από την αρχαιότητα, τις τελευταίες δεκαετίες κρίνεται ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές ...
 • Αρμοδιότητες και ευθύνες διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. 

  Κωτσαλά, Καλομοίρα Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Ασφάλεια ηλεκτρονικών πληρωμών 

  Καρβούνης, Σπυρίδων Χ. (2013-02-11)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρόποι ασφαλείας για την εξασφάλιση της διασυνοριακής και εθνικής διακίνησης χρημάτων, υπηρεσιών και προϊόντων. Το Διαδίκτυο συνιστά τον πιο διαδεδομένο τρόπο ...
 • Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο 

  Νικήτας, Βασίλειος Ν. (2012-05-29)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εστίαση στα εγκλήματα που διενεργούνται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και αφορούν την έκθεση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Το 1ο κεφάλαιο ασχολείται με την έννοια της ...
 • Ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων στο τηλεπικοινωνιακό διαδίκτυο 

  Κοτσικόνα, Ιωάννα (2014-07-10)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εστίαση στα διαδικτυακά εγκλήματα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το 1ο κεφάλαιο ασχολείται με το διαδίκτυο και τα χαρακτηριστικά του Το 20 κεφάλαιο ασχολείται ...
 • Ειδικά θέματα ξενοδοχειακής σύμβασης: ανώμαλη εξέλιξη 

  Κόγια, Στεφανία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Σε μια χώρα, έντονα τουριστική, όπως η Ελλάδα τα ζητήματα του τουρισμού, πόσο μάλλον αυτά που αφορούν την έννομη ρύθμισή τους, είναι πλείονος σημασίας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το φαινόμενο της ξενοδοχειακής ...
 • Ελεγκτικό Συνέδριο & άσκηση δημιοσιονομικής πολιτικής 

  Δημάνη, Πολυξένη Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων ελέγχου της κρατικής οικονομικής διαχείρισης στην Ελλάδα, με επίκεντρο την αναδιοργάνωση του συστήματος εξωτερικού ελέγχου του ...
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού : θαλάσσιος τουρισμός και θεσμικό πλαίσιο 

  Πλακιώτη, Ελισάβετ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών σε αρκετούς προορισμούς σε παγκόσμια κλίμακα, οι Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού ( Ε.Τ.Ε.Μ. ) έχουν προωθηθεί αποσκοπώντας στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ...
 • Εναλλακτικός τουρισμός & προστασία - ενημέρωση τουρίστα - καταναλωτή 

  Γεωργοπούλου, Νιόβη Γ. (2015-02-24)
  Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν αρχικά να ξεδιπλώσει το πολυσύνθετο παζλ που δημιουργεί το σύμπλεγμα του εναλλακτικού τουρισμού και εν συνεχεία να προβεί στη μελέτη των τρόπων προστασίας και ενημέρωσης των καταναλωτών ...
 • Η αντιμετώπιση του spamming από την ελληνική και τις αλλοδαπές έννομες τάξεις 

  Vreko, Shkelqim (2014-09-09)
  Κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάλυση των νομικών διατάξεων, τεχνικών μεθόδων όπως και αναφορά στην αρχιτεκτονική διαφόρων φίλτρων προκειμένου να περιοριστεί ή να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ...
 • Η αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία 

  Λαμπροπούλου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Στην ανά χείρας Διπλωματική Εργασία με θέμα την Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία θα μελετήσω διεξοδικά το ζήτημα της έκτασης της εξουσίας της γενικής συνέλευσης, τα όρια της, της συνέπειες της ...
 • Η εγκατάσταση και η μετεγκατάσταση των εταιριών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Βουδούρη, Αθανασία Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει το νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει το φλέγον ζήτημα της εγκατάστασης και μετεγκατάστασης των εταιριών στις χώρες της Ε.Ε. Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι η ...
 • Η ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην Ανώνυμη Εταιρία 

  Ηλιάκος - Κουτρελάκος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07)
  Η εργασία αυτή εστιάζει στις υποχρεώσεις και την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ανώνυμη Εταιρεία με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Πέραν της παρουσίασης της ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας, ...
 • Η ηλεκτρονικά καταρτιζόμενη σύμβαση 

  Ρούβαλη, Σοφία Σ. (2012-05-29)
  Τα θέματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην ΕΕ ρυθμίζονται από την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως ...
 • Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία και ο ρόλος της στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας 

  Παναγουλόπουλος, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ενδελεχής εξέταση και παρουσίαση της νέας εταιρικής μορφής της η οποία εισήχθη στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Νόμο 4072/2012 και πώς η νέα εταιρική μορφή μπορεί μέσω των ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»