Now showing items 1-17 of 17

 • Essays on innovation and finance 

  Κωνστάντιος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02-04)
  Η καινοτομία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστική θέση μιας χώρας στις διεθνείς αγορές και αποτελεί ισχυρό μοχλό για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από ...
 • Essays on technology transfer and diffusion 

  Karamanis, Dimitrios; Καραμάνης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η οικονομική μεγέθυνση προωθείται από τις καινοτόμες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο καθώς και από την ικανότητα μίας περιοχής να υιοθετεί ξένα τεχνολογικά επιτεύγματα. Οι εφευρέσεις έχουν αναδειχθεί ...
 • The demand for rice and the macroeconomic environment 

  Μπέλου, Γεωργία Κ. (2013-02-07)
  Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την μελέτη της ελαστικότητας του προϊόντος ρύζι, ως προς την τιμή - το εισόδημα, εκτιμώντας μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης το οποίο ενσωματώνει το μακροοικονομικό περιβάλλον της ...
 • The implications of financial risk for household consumption under macroprudential policy rules 

  Μπεχλιούλης, Αλέξανδρος Π.; Bechlioulis, Alexandros P. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει την επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά από τη μη πληρωμή οφειλών από καταναλωτικά δάνεια, όταν υφίστανται μακροπροληπτικοί εποπτικοί κανόνες με τη μορφή περιορισμών στο δανεισμό ή επιπλέον ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις και οικονομική μεγέθυνση 

  Κουμαδοράκη, Ιωάννα - Γρηγορία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και θεωρούνται από πολλούς ένα μέσο για την επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες με σκοπό ...
 • Αμυντικές δαπάνες και οικονομική μεγέθυνση 

  Κεχρινιώτη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η σχέση μεταξύ των αμυντικών δαπανών και της οικονομικής μεγέθυνσης έχει κεντρίσει την προσοχή τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των νομοθετούντων τις τελευταίες δεκαετίες. Παρόλο που οι υπάρχουσες μελέτες υποστηρίζουν ότι ...
 • Έλεγχοι κεφαλαίων, θεσμοί και χρηματοοικονομική ανάπτυξη 

  Μπουλουχέρης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Τα γεγονότα του Ιουνίου του 2015 αποτέλεσαν μια νέα σελίδα στο βιβλίο της πολυτάραχης ιστορίας της ελληνικής οικονομίας. Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων αποτέλεσε την νεότερη συνέπεια των παρατεταμένων οικονομικών ...
 • Κυβέρνηση και οικονομική μεγέθυνση - η περίπτωση 12 χωρών 

  Ζέρβα, Κωνσταντίνα (2013-02-11)
  Η εργασία αυτή έχει σκοπό να εξετάσει εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και ποιοτικών χαρακτηριστικών των κυβερνήσεων. Χρησιμοποιώντας εκτιμητές διαστρωματικών στοιχείων βρέθηκε ότι για τις υπό μελέτη ...
 • Μελέτη για το βαθμό ικανοποίησης την μεταναστών από το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

  Σιγανού, Μαρία (2015-04-24)
  Οι μετανάστες είναι μία μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα με ιδιαίτερα γνωρίσματα και ανάγκες. Αποτελούν ευάλωτη κοινωνική ομάδα, γεγονός που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Η πρόσβαση των ...
 • Μία μελέτη της σχέσης δημοσίου χρέους και οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες του ΟΟΣΑ 

  Λουλούδη, Κωνσταντίνα Γ. (2014-09-17)
  Η παρούσα διπλωματική έχει ως θεματικό πυρήνα τη διερεύνηση της επίδρασης καθώς και της σχέσης του δημοσίου χρέους με την οικονομική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, ερευνά τη μέση επίπτωση του δημοσίου χρέους στην αύξηση του ...
 • Ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση 

  Μεσολογγίτου-Κουτροπούλου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-11)
  Η παρούσα διατριβή μελετά το ρόλο της δημοσιονομικής πολιτικής, και ιδίως τις δαπάνες της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Ακολουθείται η νεοκλασική προσέγγιση και μαζί με την κατανάλωση ...
 • Οικονομική ανάπτυξη και χρέος των χωρών του Νότου της Ευρώπης 

  Καραντώνη, Ειρήνη - Ευαγγελία Κ. (2014-10-01)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη για πέντε χώρες για είκοσι περίπου χρόνια του ρόλου του χρέους στην οικονομική μεγέθυνση και ειδικότερα τη συμβολή του ρυθμού ανάπτυξης στην αποπληρωμή του χρέους. ...
 • Οικονομική μεγέθυνση και χρέος Γενικής Κυβέρνησης 

  Κόκλας, Νίκος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
 • Περιβαλλοντική υποβάθμιση και οικονομική ανάπτυξη. Μια εμπειρική μελέτη. 

  Βαλλίνας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-03)
  Στην παρούσα διπλωματική διερευνάται η σχέση της περιβαλλοντικής μόλυνσης σε όρους (CO2) με βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές όπως την ανάπτυξη του ΑΕΠ, το εμπόριο την χρηματοπιστωτική ανάπτυξη, την κατανάλωση ενέργειας, ...
 • Σχέση μεταξύ τιμών πετρελαίου, οικονομικής δραστηριότητας, χρηματιστηριακής δραστηριότητας και ανεργίας στις ΗΠΑ 

  Κοιμήσης, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-08)
  Η εργασία αυτή μελετά τη σχέση μεταξύ των τιμών πετρελαίου, της οικονομικής δραστηριότητας, της ανεργίας και της χρηματιστηριακής δραστηριότητας στις ΗΠΑ την περίοδο από το 1986:1 μέχρι το 2014:12, χρησιμοποιώντας δύο ...
 • Φαρμακευτικός κλάδος: μια εμπειρική μελέτη 

  Κλίτσα - Γασπαράκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-21)
  Στόχος αυτής της μελέτης είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των φαρμάκων και των κλινικών μελετών, αλλά και του ρυθμιστικού πλαισίου που τις διέπει, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Από προγενέστερες μελέτες έχει φανεί ότι οι ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»