Now showing items 1-20 of 56

 • Business process reengineering:η εφαρμογή του στις ένοπλες δυνάμεις 

  Δημητρόπουλος, Δημοσθένης Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Ο ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών δύναται να συμβάλλει στη ραγδαία βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες του. Η μεθοδολογική ...
 • Cost of quality in hellenic sugar industry 

  Γιάνναρης, Χρήστος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-03)
 • Customer relationship management και συστήματα διαχείρισης ποιότητας – σύγκριση διαθέσιμων λογισμικών 

  Κώτσογλου, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Τη σημερινή εποχή οι εταιρείες ανταγωνίζονται για να εξυπηρετήσουν με το καλύτερο τρόπο τους πελάτες τους. Σημαντικό για τις επιχειρήσεις είναι να έχουν ένα σύστημα εξυπηρέτησης που να τους προσδίδει κύρος. Μια ...
 • Customer-led lean operations and tools 

  Παούρη, Ηρώ; Paouri, Iro (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
 • Industry 4.0: τρέχουσες εξελίξεις & εφαρμογή στον κλάδο των λευκών οικιακών συσκευών 

  Θεοδοσίου, Γαβριήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04-15)
  Ο βιομηχανικός κλάδος μετά από τρεις τεχνολογικές επαναστάσεις αυτές της εκμηχάνισης (Industry 1.0), της μαζικής παραγωγής (Industry 2.0), και της αυτοματοποίησης (Industry 3.0) (DFKI, 2016) διανύει το 4ο στάδιο ανάπτυξής ...
 • Liner shipping : στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

  Πολίτη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
 • Liner shipping: στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

  Πολίτη, Παρασκευή Χ. (2013-02-07)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
 • O ρόλος του enterprise risk management στα συστήματα διαxείρισης, business case στον όμιλο εταιρειών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 

  Παπαηλίας, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-25)
  Η λέξη κίνδυνος προέρχεται από τη λατινική ρίζα "risicare" η οποία σημαίνει "τολμώ". Οι δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την ...
 • Operations of human resources engagement 

  Δημητρέλη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
 • Project management methodology and tools 

  Κούκλαρης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση της επιστήμης της Διαχείρισης Έργου (Project Management). Μέσα από τους ορισμούς του έργου (Project), της Διαχείρισης και του Διαχειριστή Έργου (Project Manager) δίνεται μία πρώτη ...
 • QFD and FMEA: an industrial case study 

  Δουλάκας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση της νέας πρόκλησης για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας, μέσω της διαχείρισης του κινδύνου. Η ποιότητα και ο κίνδυνος αποτελούν δύο βασικές έννοιες, που θα πρέπει ...
 • Scor model στην αξιολόγηση προμηθευτών 

  Φουρτούνη, Διονυσία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στη Βιομηχανική παραγωγή έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. δημιουργώντας νέες ανάγκες οργάνωσης και διαχείρισης. Η μεγάλη επέκταση της ...
 • Strategy development in the context of quality frameworks for education in emergencies - The case of British Council in Greece 

  Nomikou, Maria; Νομικού, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η ανάπτυξη στρατηγικής στο πλαίσιο πλαισίων ποιότητας για την εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για παρόχους εκπαίδευσης που στοχεύουν στην ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων ...
 • World class manufacturing και total perfect manufacturing η εφαρμογή στην ελληνική βιομηχανία 

  Στρίγκος, Θεόδωρος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσουμε την εφαρμογή της φιλοσοφίας της συνεχούς βελτίωσης στην βιομηχανία και την εξέλιξη των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Η εργασία αποτελείται από 3 μέρη: Στο ...
 • Ανάλυση των εργαλείων ποιότητας 

  Γιάνναρος, Κωνσταντίνος Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008-11)
  Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια ανάλυση των εργαλείων ποιότητας, όπως αυτά αναφέρονται κατά το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM. Τα εργαλεία διαιρούνται με ανάλογο τρόπο όπως και οι πέντε πρώτοι ...
 • Αναζήτηση επιχειρηματικής αριστείας εφαρμογή μοντέλου EFQM στον ΟΤΕ 

  Ζαμάνης, Δημήτριος Β. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα αυξανόμενης σημασίας θέμα Διοίκησης των επιχειρήσεων, το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διοίκησης της Ποιότητας (EFQM) και εφαρμογή του Μοντέλου στον Οργανισμό ...
 • Βελτίωση διαδικασίας της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού τραπεζικού ομίλου 

  Δανιηλίδη, Βασιλική Ματίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον των τραπεζικών ιδρυμάτων και να αναδείξει τη σημαντικότητα ορισμένων μεταβλητών για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών, τη βιωσιμότητα ...
 • Βελτιστοποίηση προγραμματισμού εργασιών συντήρησης δικτύων μέσης πίεσης φυσικού αερίου 

  Καλογιάννης, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-15)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολήθηκε με έναν από τους πλέον ανερχόμενους κλάδους ενέργειας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελληνική Επικράτεια αυτόν του Φυσικού Αερίου. Η ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα μας, τα ...
 • Δέσμευση στην επιχειρηματική αριστεία για τον κατασκευαστικό κλάδο στη Ελλάδα 

  Βακαλουνάκη, Ανδριανή Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009-11)
  Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια ανάλυση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας και πως αυτή εφαρμόζεται στον κατασκευαστικό κλάδο παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής ανάλυση του πως μια ...
 • Διασυνοριακή φροντίδα υγείας στην Ε.Ε. : κριτήρια και μεθοδολογία επιλογής νοσοκομειακής μονάδας 

  Καραγιάννης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η παρούσα εργασία μελετά την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάζει στην διαδικασία που ακολουθείται για την επιλογή νοσοκομειακής μονάδας νοσηλείας σε άλλο κράτος μέλος, και αναλύει τα στάδια ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»