Now showing items 1-20 of 66

 • ABC method logistics για την εταιρεία ΕΛΑΙΣ 

  Ρούσσος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Η εργασία ασχολήθηκε με τις μεθόδους λογιστικής για την εταιρία ΕΛΑΙΣ και ολοκληρώθηκε μέσα από επτά κεφάλαια. Αναμφισβήτητα, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον σε ...
 • ABC μέθοδο logistics στην εταιρία του ΟΤΕ 

  Χαΐτογλου, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τα logistics στην επιχείρηση ΟΤΕ μέσω της ανάλυσης της μεθόδου ABC. Αρχικά η εργασία παρουσιάζει τη διαχείριση των logistics. Συγκεκριμένα αποσαφηνίζει εννοιολογικά τον όρο logistic, ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις και ανάπτυξη 

  Βλαχομήτρου, Μαγδαληνή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Η κατανόηση των προβλημάτων και η απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας αποτελούν, εδώ και μερικές δεκαετίες, πρώτιστο καθήκον πολλών κυβερνήσεων και επιχειρήσεων στις πλέον ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές χώρες 

  Νταραβάνογλου, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Στην παρούσα μελέτη θα εξετασθεί το θέμα των άμεσων ξένων επενδύσεων και θα αναλυθούν διάφοροι παράγοντες με κυριότερο την φορολογία που τείνουν να τις επηρεάσουν. Αρχικά, θα γίνει μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις, φορολογία και επιχειρηματικότητα: μια εμπειρική μελέτη σε 15 χώρες της Ευρωζώνης 

  Βασιλείου, Κωνσταντίνος Δημ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-06-15)
  Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) θεωρούνται ως ένα σημαντικό εργαλείο στην διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των οικονομιών πολλών χωρών, μέσω της βελτιστοποίησης της υποδομής ...
 • Ανάλυση των γενόσημων φαρμάκων στην Ελλάδα 

  Κουφάκης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αγορά γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που διέπουν τον κλάδο των φαρμάκων. Αναλύονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε παγκόσμιο ...
 • Ανάπτυξη και πολιτικές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

  Γεωργίου, Κασσιανή Γ. (2013-04-04)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Πρόκειται για κράτος της Αραβικής Χερσονήσου, που από συστάσεώς του πριν από 41 χρόνια, σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σκοπός της εργασίας ...
 • Αξιολόγηση δαπανών υγείας 

  Τσουκαλά, Κωνσταντίνα - Βεατρίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν στρέψει σήμερα το ενδιαφέρον τους περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ). Έχει γίνει, δηλαδή, αντιληπτό ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης βασίζεται σχεδόν ...
 • Αξιολόγηση δαπανών υγείας σε σχέση με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε χώρες της Ε.Ε. 

  Πίκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αλλά και το σύστημα υγείας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει εισέλθει από το έτος 2000 σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από νέους προσανατολισμούς και συσχετίσεις μεταξύ των φορέων ...
 • Αξιολόγηση εισηγμένων γερμανικών και ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών 

  Τσιάρας, Κωνσταντίνος Ν. (2014-09-03)
  Σε αυτή τη μελέτη θα εξετασθεί το θέμα των επιστροφών των κατασκευαστικών εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο και η σύγκριση αυτών με τις αντίστοιχες γερμανικές κατασκευαστικές εταιρίες. Αρχικά θα γίνει ...
 • Αξιολόγηση και διαχείρηση νοσηλευτικού προσωπικού 

  Δαουτάκη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Ο τομέας της υγείας είναι ένας απο τους πιο ευαίσθητους αλλά και πολύπλοκους τομείς της οικονομικής ζωής μιας χώρας. Το υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας είναι σημείο ευημερίας, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί και την κατανάλωση ...
 • Αξιολόγηση και διαχείριση νοσοκομειακού προσωπικού 

  Μαστρογιάννη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η αξιολόγηση και η διαχείριση του προσωπικού ενός νοσοκομείου είναι δύο έννοιες, οι οποίες τις τελευταίες δεκαετίες απασχολούν ολοένα και περισσότερο, όλους όσους εμπλέκονται σε ένα σύστημα υγείας, καθώς για την παροχή ...
 • Αξιολόγηση της αγοράς των γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα. 

  Τουρτόγλου, Δώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-22)
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης παρουσιάζεται παγκοσμίως σταδιακή αύξηση της χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων. Σκοπός είναι η μείωση του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης. Στην Ελλάδα, τα γενόσημα φάρμακα ...
 • Αποδόσεις εισηγμένων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων 

  Ρήγας, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Η παρακάτω εργασία μελετά την απόδοση των μετοχών είκοσι ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία μέσα σε μία περίοδο δέκα χρόνων. Αρχικά γίνεται μία πιο ...
 • Αποδόσεις επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων: εμπειρική ανάλυση για Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία και Ελλάδα 

  Κωτσοβασίλη, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07-15)
  Η παρούσα εργασία έχει διττό στόχο. Ο πρώτος είναι η επισκόπηση ενός μεγάλου πλήθους των θεωρητικών υποδειγμάτων που άπτονται του θέματος της αποτίμησης των αποδόσεων των επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται αναλυτικά ...
 • Δαπάνες στο χώρο της υγείας, σύγκριση δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων. = Expenditures on health, comparison of public and private hospitals. 

  Μπουρτάμη, Περιστέρα (2014-12-03)
  Οι συνολικές δαπάνες για την υγεία περιλαμβάνουν την τελική κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών υγείας συν τις επενδύσεις κεφαλαίου στις υποδομές υγείας. Περιλαμβάνει δαπάνες τόσο από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης ...
 • Δαπάνες του δημοσίου και διοικητικές συμβάσεις στο χώρο της υγείας 

  Μαραμαθά, Ευγενία Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Ο τομέας της υγείας θεωρείται και είναι ένας από τους, πλέον ιδιαίτερους τομείς στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή μιας χώρας. Παρουσιάζει δύο βασικά χαρακτηριστικά, πρώτον, θεωρείται, εξαιρετικά, ευαίσθητος και ...
 • Δαπάνες υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ. 

  Κομποτιάτης, Αλέξανδρος (2014-11-24)
  Ο τομέας της υγείας αποτελεί κομβικό σημείο στην λειτουργία ενός κράτους. Το επίπεδο της αποτελεί δείκτη του βιοτικού επιπέδου και πολιτισμού, για την εύρυθμη λειτουργία της συνεργάζονται δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, ...
 • Δημόσια νοσοκομεία : κατανομή πόρων και νοσοκομειακές δαπάνες 

  Ξάνθης, Χρήστος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η νοσοκομειακή περίθαλψη απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών υγείας στα σύγχρονα συστήματα υγείας ενώ η αποτελεσματικότητα του νοσοκομειακού τομέα καθορίζει σημαντικά την ικανοποίηση των αναγκών υγείας. Το ύψος ...
 • Διαχείριση αποθεμάτων και οικονομίες κλίμακος: μια εμπειρική ανάλυση 

  Κακκαβής, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας χρησιμοποιείται για να εισάγει τον αναγνώστη στο βασικό θέμα, το στόχο αλλά και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη αυτή. Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί μία ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»