Now showing items 1-17 of 17

 • Cross docking 

  Καρανάσου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά και αναλύει την έννοια του Cross-Docking. Το Cross-Docking είναι ένα σύστημα διανομής στο οποίο τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από την αποθήκη ή το κέντρο διανομής για να μεταφερθούν και να ...
 • Αναδιοργάνωση λειτουργιών αποθήκης με έμφαση στη λειτουργία του order picking. Μελέτη περίπτωσης : Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

  Δήμου, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Τα Logistics και η ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτών στην Ελλάδα ήλθαν με σχετική καθυστέρηση. Η προσπάθεια ξεκίνησε όπως και σε άλλες χώρες από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού σε αυτές η έννοια της υποστήριξης των οπλικών συστημάτων ...
 • Βέλτιστα χαρτοφυλάκια με εμπορεύματα 

  Στεργιόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Έχοντας αναλύσει την βιβλιογραφία που τάσσεται υπέρ ή κατά της αποτελεσματικότητας της εισαγωγής εμπορευμάτων σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, κατασκευάσαμε βέλτιστες επενδυτικές επιλογές αποτελούμενες από τον δείκτη S&P500 και ...
 • Διαμόρφωση τιμών εμπορευμάτων υπό την επίδραση εμπορευματικών δεικτών 

  Αλεξανδρής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια γενικότερη αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων, καθώς και μια παράλληλη πορεία τιμών σε φαινομενικά ασύνδετα εμπορεύματα, η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί με το κλασικό μοντέλο διαμόρφωσης ...
 • Εκτίμηση αγοραίου κινδύνου των τιμών αγαθών (commodities) 

  Μιχώτα, Αφροδίτη Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Μία από τις βασικότερες κατηγορίες κινδύνου είναι αυτή του Κινδύνου της Αγοράς. Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την αγορά εμπορευμάτων και πως επιδρά σε αυτά ο κίνδυνος αγοράς. Γίνεται στατιστική ανάλυση των εβδομαδιαίων ...
 • Εμπορεύματα και θεματικές επενδύσεις 

  Σαμπροβαλάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-01)
  Στις μέρες μας οι επενδυτές δέχονται καταιγισμό πληροφοριών που αφορούν τις χρηματαγορές. Όλες οι πληροφορίες συνδέονται μεταξύ τους και επηρρεάζουν η μία την άλλη, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην είναι πάντα σε θέση ...
 • Ενδοχώρια τερματικά λιμένος και τάσεις συγκέντρωσης σε αυτά. Περιπτώσεις στην δυτική Ευρώπη 

  Μπεχράκης, Ευάγγελος Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ύπαρξη συγκέντρωσης στα ενδοχώρια τερματικά. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται το κομμάτι Hamburg – Le Havre range, μία από τις πιο ανταγωνιστικές λιμενικές περιοχές σε ευρωπαϊκό και ...
 • Η αγορά των commodities πριν και μετά την χρηματοπιστωτική κρίση 1995-2010 

  Κυριάκου, Σοφία (2012-04-03)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο « Η αγορά των commodities πριν και μετά την χρηματοπιστωτική κρίση 1995 – 2010 μελετά τις μεταβολές που συνέβησαν στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο την περίοδο πριν και μετά την πρόσφατη ...
 • Η υφιστάμενη κατάσταση και ο ρόλος των Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ) στις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (ΑΕΜ) 

  Βελονάκη, Ζανέτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στοχεύοντας στην ανάδειξη των κρίσιμων παραγόντων και ...
 • Η χρηματοοικονομική κρίση του 2008 και πώς επηρέασε την ελληνική ναυτιλία 

  Μάλιου, Ανδριανή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Κύριο αντικείμενο μελέτης στην παρούσα εργασία αποτελεί η ελληνική ναυτιλία και η επίδραση που άσκησε σε αυτήν η παγκόσμια και ελληνική χρηματοοικονομική κρίση. Στόχος της μελέτης είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των ...
 • Οργάνωση διαμετακομιστικού εμπορίου 

  Μπότη, Έφη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ένας μοχλός ανάπτυξης είναι ο τομέας των εξαγωγών. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί μέσα από την ανάλυση του νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΤΚ), που θεσπίστηκε ...
 • Οργάνωση και τακτοποίηση κεντρικής αποθήκης Σιγμαμη 

  Καλτάνι, Εντρίτ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η παρακάτω διπλωματική εργασία είναι το αποτέλεσμα μιας δουλειάς που ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Logistics». Αφορά την οργάνωση και τακτοποίηση της κεντρικής αποθήκης μιας μεγάλης ...
 • Πρόβλεψη της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά 

  Φλάσκου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
 • Στατιστικό αρμπιτράζ: μια εφαρμογή στις τιμές των εμπορευμάτων 

  Μόσχου, Ελευθερία - Κωνσταντίνα Ν. (2012-09-04)
  Η παρούσα εμπειρική ανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητας μίας απλής στρατηγικής στατιστικού αρμπιτράζ, αυτής των ζευγών συναλλαγής (pairs trading). Στο πλαίσιο της μελέτης χρησιμοποιούνται ημερήσια ...
 • Στρατηγική ναυλώσεων - αγορά χύδην ξηρού φορτίου & οικονομική κρίση 

  Λαμπρίνη, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί στην αγορά πλοίων χύδην ξηρού φορτίου και συγκεκριμένα στους τύπους πλοίων Handy size & Supramax. Θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης εξετάζοντας τη στρατηγική σημασία των ναυλώσεων εν ...
 • Τα εμπορευματικά κέντρα 

  Μηλιάρα, Λευκοθέα (2004-12-25)
  Στις μέρες μας η τάση που επικρατεί στον τομέα των επιχειρήσεων έχει σαν γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής και του λειτουργικού κόστους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει παρατηρηθεί στον ...
 • Χρηματοοικονομικά και εμπορευματικά παράγωγα 

  Ράπτη, Αικατερίνη Σ. (2008-06-17)
  Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελούν το κλειδί της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μιας και μέσω αυτών διακινούνται και διοχετεύονται στους τελικούς χρήστες τα πλεονάζοντα κεφάλαια της οικονομίας. Στο σύγχρονο ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»