Now showing items 1-11 of 11

 • Ανάλυση και δημιουργία εργαλείου ελέγχου ασφάλειας 

  Αγγελόπουλος, Θεοφάνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Η Μεταπτυχιακή διατριβή εργασία ειδικεύεται στην σάρωση (scan) και τον έλεγχο (auditing) του δικτύου ενός οργανισμού ή επιχείρησης και αποτελείται από θεωρητικό και ειδικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνονται ορισμοί ...
 • Αρχιτεκτονική, διαχείριση και ασφάλεια προγραμματιζόμενων δικτυακών υποδομών 

  Γλυνός, Δημήτριος Α. (2013-03-12)
  Οι προγραμματιζόμενες δικτυακές υποδομές επιτρέπουν τη δυναμική προσαρμογή των υπηρεσιών ενός δικτύου ως προς τις ανάγκες των χρηστών αυτού. Στόχος αυτής της δια¬τριβής είναι η μελέτη των προγραμματιζόμενων δικτυακών ...
 • Ασφαλή συστήματα κινητών πρακτόρων 

  Κοτζανικολάου, Παναγιώτης Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Με την εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορικής έχουν προταθεί διάφορες τεχνολογίες απομακρυσμένης επικοινωνίας και υπολογισμού για την υποστήριξη των κατανεμημένων συστημάτων: από κλήσεις απομακρυσμένων διαδικασιών, ...
 • Αυτοματοποιημένη επίθεση σε δίκτυο με υπολογιστή Raspberry Pi 

  Πετρόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την δημιουργία και αξιολόγηση αυτοματοποιημένου εργαλείου το οποίο θα εκτελεί επιθέσεις Man In The Middle και Brute Force σε ένα δίκτυο μόλις συνδεθεί με αυτό. Αρχικά, ορίζεται εκτενώς το ...
 • Εξασφάλιση ανωνυμίας στην αποστολή αναφορών με χρήση onion networks 

  Κατσαδούρος, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
  Η παρούσα διπλωματική στοχεύει στην κατασκευή ενός δικτύου ανωνυμίας βασισμένο στο TOR, για αποστολή αναφορών περιστατικών σε αρχές προστασίας του πολίτη. Το δίκτυο αυτό θα δίνει την αίσθηση στον χρήστη της πραγματικής ...
 • Θέματα ασφαλείας στο LAMP Web server και κενά ασφαλείας 

  Τσιώνης, Γιάννης Σ. (2013-02-04)
  Στην εν λόγο διπλωματική εργασία η οποία χωρίστηκε σε θεωρητικό και σε πρακτικό μέρος, υπήρξε προσέγγιση στην διαμόρφωση LAMP διακομιστή, στις ευπάθειες που παρουσιάζει καθώς και στους τρόπους θωράκισής του απέναντι σε ...
 • Θεωρία πληροφορίας και ασφάλεια δικτύων 

  Κατσιγιάννη, Μαρία Ι. (2012-09-21)
  Αν και αρχικά η θεωρία της πληροφορίας αποτέλεσε τμήμα της επιστήμης των επικοινωνιών, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα αναπτύχθηκε σε ανεξάρτητη επιστήμη με συμβολή σε επιστήμες και θέματα πέρα από τις παραδοσιακές ...
 • Μελέτη ανάλυση μέτρων ασφαλείας σε πλατφόρμες κινητού κώδικα 

  Λαμπριανάκης, Λάμπρος (2010-10-19)
  Οι ευφυείς πράκτορες λογισμικού είναι προγράμματα λογισμικού που εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα για λογαριασμό του χρήστη και κατέχουν ένα βαθμό ευφυΐας που τους δίνει τη δυνατότητα να εκτελούν αυτόνομα τμήματα των ...
 • Μελέτη τεχνικών και διαδικασιών ελέγχων διείσδυσης 

  Γιάννης, Δημήτριος Ι. (2012-09-25)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία, καταγράφεται η εμπεριστατωμένη μελέτη και έρευνα των ελέγχων και δοκιμών διεισδυτικότητας, που δύνανται να διενεργηθούν στα πλαίσια των ελέγχων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων ενός ...
 • Μοντέλα ασφάλειας και εμπιστοσύνης για συστήματα κινητών πρακτόρων λογισμικού 

  Φραγκάκης, Μιχαήλ Φ. (2012-05-23)
  Η παρούσα διατριβή, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση των πρακτόρων, θέτει ως σκοπό τη διερεύνηση του χώρου από τη σκοπιά της ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στη διερεύνηση των μοντέλων ασφάλειας ...
 • Υπηρεσίες δικτύων σε πλωτά μέσα: εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπηρεσιών δικτύου σε πλωτό σκάφος 

  Κυριαζής, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Η δικτύωση πλωτών μέσων μεταφοράς απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και τη χρήση ασύρματων τεχνολογιών δικτύωσης, με αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλα περιβάλλοντα εφαρμογής. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη της τεχνολογίας δικτύων, δίνει ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»