• Η εργασιακή κινητικότητα και ο παράγοντας της γλώσσας στην Ε.Ε. 

    Τάσση, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
    Η εν λόγω διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει την εξέλιξη της εργασιακής κινητικότητας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναδείξει το ρόλο που έχει η γλώσσα σε όλες της τις εκφάνσεις. Έτσι λοιπόν, ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»