• Επιταχυνόμενοι έλεγχοι χρόνων ζωής 

    Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Β. (2004-12-01)
    Η διπλωματική εργασία ασχολείται με το θέμα των Επιταχυνόμενων Ελέγχων Χρόνων Ζωής (Accelerated Life Testing ή ALT). Δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί για την εισαγωγή στην έννοια των ALT καθώς και περιπτώσεις στις οποίες ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»