• Τεχνική ανάλυση της τεχνολογίας 4G-LTE 

    Καπέλλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
    Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να δώσει την δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί για ένα κομμάτι της τεχνολογίας και ποιο συγκεκριμένα τις κινητές ασύρματες επικοινωνίες οι οποίες έχουν εισχωρήσει στην ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»