• Ψηφιακός μετασχηματισμός κοινότητας χρηστών 

    Σταθοπούλου, Μαρία Αντ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
    Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, αναφέρεται το πλήρες σύνολο διαδικασιών που αφορούν την μεταμόρφωση μιας ψηφιακής κοινότητας σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από την βάση η οποία υπήρχε, και καταλήγοντας στον τρόπο με τον ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»