• Η επίδραση του μήνα στις αποδόσεις των μετοχών 

    Πολυχρονίδης, Περικλής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
    Η παρουσία του φαινομένου της εποχικότητας στις αποδόσεις των μετοχών έχει εντοπιστεί σε πολλές αναπτυγμένες και αναδυόμενες χρηματιστηριακές αγορές. Η παρούσα εργασία ερευνά την ύπαρξη της μηνιαίας εποχικότητας και ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»