• Ημερήσιος προγραμματισμός στην αγορά αερίου 

    Παπαματθαίου, Άννα Η. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
    Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει η ανάγκη να αναπτυχθεί περισσότερο ο διασυνοριακός ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά αερίου και να ενθαρρυνθεί η ρυθμιστική εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή αγορά χονδρικής προκειμένου να προχωρήσει ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»