• Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στην Ελλάδα : μια γενική επισκόπηση 

    Κασκαρέλη, Αντωνία Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010)
    Ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελεί ένα από τους πιο ενδιαφέροντες και πολλά υποσχόμενους κλάδους της οικονομίας καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο επιτρέπει πέρα από τη βελτίωση του ήδη ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»