• Κλάδος τηλεπικοινωνιών : μελέτη της επιχείρησης Hellas Online 

    Γιαβρής, Σταμάτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
    Η εργασία στηρίζεται στο μοντέλο του στρατηγικού μάνατζμεντ (βλ. Σχήμα Προλόγου). Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει την ανίχνευση του περιβάλλοντος (εξωτερικό και εσωτερικό), τη διαμόρφωση στρατηγικής, την εφαρμογή αυτής, την ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»