• Ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης με θέμα "Ηλεκτρικά Κυκλώματα" 

    Χατζηαλεξίου, Λουκάς, Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-12)
    Η Ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης είναι ένα σημαντικό βοήθημα τόσο για καθηγητές όσο και για τους μαθητές/φοιτητές καθώς παρέχει ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα επαφής του εκπαιδευμένου με το αντικείμενο που μελετάει ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»