• Αριθμητική απεικόνιση της εταιρικής πιστοληπτικής ικανότητας 

    Γκαρτζονίκας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
    Η επέκταση των χρηματοοικονομικών αγορών και η είσοδος όλο και περισσότερων συμμετεχόντων σε αυτές, καθιστά την ανάγκη για πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την πιστοληπτική ποιότητα αυτών επιτακτική. Σημαντικό μέρος αυτής ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»