• Εφαρμογή της μηχανής διαχείρισης κινούμενων αντικειμένων SECONDO 

    Πολλάτος, Βίκτωρ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
    Η διατριβή αυτή παρουσιάζει το Secondo, ένα επεκτάσιμο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος για να δούμε τον τρόπο που επικοινωνούν τα διαφορετικά μέρη του Secondo μεταξύ ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»