• Ο γλωσσικός ηγεμονισμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

    Ευσταθίου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-12)
    Η παρούσα διατριβή εξετάζει το πολυγλωσσικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο εφαρμογής του στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, αλλά και το φαινόμενο του γλωσσικού ηγεμονισμού μέσα στην Ένωση με την αγγλική γλώσσα να ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»