Now showing items 51-70 of 209

 • Διαχείριση κινδύνου : η περίπτωση του καταστροφικού κινδύνου 

  Σουτόγλου, Μαρία Ν. (2008-11-21)
  Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την έννοια της διαχείρισης του καταστροφικού κινδύνου και της σημαντικότητας που παρουσιάζει το συγκεκριμένο θέμα κυρίως σε επιχειρηματικό επίπεδο. Η παρουσίαση του καταστροφικού κινδύνου ...
 • Διαχείριση κινδύνου και σύγχρονα χρηματοοικονομικά παράγωγα 

  Αγγελοπούλου, Κωνσταντίνα - Ελένη Κ. (2013-02-11)
  Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και η εισαγωγή αυτών στις αγορές απέδειξε στην πορεία των ετών πως έπαιξε σημαντικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, καθοριστικό ρόλο για τους επενδυτές, καθότι συνετέλεσαν στη μεταβολή ...
 • Διαχείριση κινδύνου με χρηματοοικονομικά δικαιώματα 

  Κολοκούρης, Κωνσταντίνος Γ. (2006-09-20)
  Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας, όσον το δυνατό, πιο ολοκληρωμένης εικόνας της έννοιας, κατά κύριο λόγο των χρηματοοικονομικών και δευτερευόντως των πραγματικών δικαιωμάτων. Το βασικό ...
 • Διαχείριση κινδύνου πάγιων επενδύσεων 

  Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος (2012-10-29)
  Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει τα είδη κινδύνου που εμπεριέχονται στις επενδύσεις σε πάγια στοιχεία αλλά και να παρουσιάσει μεθόδους αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών, αφού γίνει εισαγωγή στους ...
 • Διαχείριση κινδύνου πιστωτικών ιδρυμάτων 

  Καραπετσιάνη, Αικατερίνη Α. (2010-06-04)
  Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε με σκοπό τον ορισμό και τη μελέτη των πιστωτικών ιδρυμάτων και πιο συγκεκριμένα των διαφόρων ειδών κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας τους στο ...
 • Διαχείριση κινδύνου σε συστήματα πληροφορικής 

  Αλεξανδρή, Βαρβάρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία, αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων του τμήματος των Ψηφιακών Συστημάτων. Η γενική μεθοδολογία της διαδικασίας της ...
 • Διαχείριση κινδύνου σε τεχνικά έργα 

  Κακλαμάνου, Μαριλένα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η διαχείριση έργων αποτελεί ανεξάρτητη λειτουργία σε μία επιχείρηση από τα μέσα του 20ουαιώνα. Είναι ένας επιστημονικός κλάδος που απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο τόσο τους ακαδημαϊκούς όσο και του ...
 • Διαχείριση κινδύνου στο ναυτιλιακό κλάδο 

  Καρούκη, Βασιλική Χ. (2012-07-10)
  Η ανάλυση ρίσκου και των κινδύνων, συνδεδεμένη με μία σειρά βασικών εννοιών όπως η ασφάλεια, τυγχάνει ερευνητικού ενδιαφέροντος διεθνώς σε τομείς όπως η βιομηχανία, η οικονομία, η αεροπορία και η ναυτιλία. Ο κίνδυνος ...
 • Διαχείριση κινδύνου, η περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων 

  Λιάσκας, Δημήτριος Ν. (2009-03-23)
  Αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι μέσα από την παράθεση εδραιωμένων θεωριών της παραδοσιακής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, από τη χρήση στοχευόμενων παραδειγμάτων και την παρουσίαση ...
 • Διαχείριση κινδύνων έργου: μελέτη περίπτωσης σε οπτική ίνα στο σπίτι 

  Σκιαδά, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
  Η διαχείριση των έργων αναπτύχθηκε με σκοπό να ενσωματωθεί στα τμήματα διοίκησης και επιχειρησιακής στρατηγικής. Είναι ένας σημαντικός κλάδος που αναφέρεται στον σχεδιασμό, στην επίβλεψη και στον έλεγχο των ανθρωπίνων ...
 • Διαχείριση κινδύνων στα πιστωτικά ιδρύματα 

  Δοξακίδου, Ευαγγελία Ι. (2012-04-26)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διαχείριση κινδύνων, ως πρωτεύουσα λειτουργία μίας επιχείρησης. Ειδικότερα, παρατίθενται οι βασικοί κίνδυνοι, που ελλοχεύουν στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, εντός του συνεχώς ...
 • Διαχείριση κινδύνων στα πλαίσια προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

  Φουσέκη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Η παρούσα εργασία αποτελεί προϊόν μεταπτυχιακής διατριβής που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σκοπός της είναι ο εντοπισμός των ...
 • Διαχείριση κινδύνων στην διοίκηση έργου 

  Γρηγορίου, Αλεξάνδρα Ι. (2013-06-17)
  Η διοίκηση έργων, ως επιστημονικό πεδίο, άπτεται πλέον σε όλες τις σύγχρονες επιστήμες που απαιτούν τον σχεδιασμό και παρακολούθηση κάποιας συγκεκριμένης ανάγκης. Σαν έννοια άλλα και σαν μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ...
 • Διαχείριση κρίσεων : μοντέλα διαχείρισης συγκρούσεων στον τουριστικό κλάδο 

  Παρασκευοπούλου, Κωνσταντίνα Π. (2011-11-21)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι η καταγραφή και ανάλυση κρίσιμων γεγονότων, τα οποία ξέσπασαν σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, η μελέτη εστιάζει σε τρεις πολύ σημαντικές κρίσεις που άλλαξαν ...
 • Διαχείριση κρίσεων στη ναυτιλία : μελέτη περίπτωσης Exxon Valdez 

  Σταθοπούλου, Παναγιώτα Π. (2011-03-28)
  Οι έννοιες του κινδύνου και της κρίσης υπάρχουν μέσα σε κάθε επιχείρηση. Τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση κρίσεων αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί έντονα την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Στην βιβλιογραφία συναντά ...
 • Διαχείριση κρίσεων στον ελληνικό τουρισμό : η μελέτη περίπτωσης του Sea Diamond 

  Μαλαμά, Γεωργία - Αναστασία (2012-01-24)
  Στόχος της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει μια θεωρητική προσέγγιση για την διαχείριση των κρίσεων στον ελληνικό τουρισμό, μέσω της μελέτης περίπτωσης του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond». Εξετάζονται ο ορισμός και η ανάλυση ...
 • Διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό και ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων 

  Βούρδα, Γεωργία Α. (2014-07-02)
  Οι κρίσεις είναι περίοδοι μεγάλης αβεβαιότητας κατά τη διάρκεια των οποίων ο έλεγχος και η δυνατότητα πρόβλεψης των επιπτώσεων τους μειώνονται, είτε χάνονται. Συνεπώς, η Διαχείριση Κρίσεων είναι η συστηματική προσπάθεια ...
 • Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου 

  Φιλιπποπούλου, Δανάη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Στην μελέτη αυτή αναπτύχθηκε η έννοια του λειτουργικού κίνδυνου που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο κίνδυνος αυτός απαιτεί τον σχεδιασμό διαδικασιών και κανόνων ποσοτικοποίησης του από τις εποπτικές αρχές. ...
 • Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου και επιχειρηματική αριστεία 

  Πομόνης, Παύλος Α. (2008-12-02)
  Ο λειτουργικός κίνδυνος ενυπάρχει σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, συνήθως είναι απρόβλεπτος και οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές για μια επιχείρηση και γι’ αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον, τις ...
 • Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου 

  Παπαζαχαρίας, Διονύσης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-05)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»