Now showing items 32-51 of 58

 • Ηλεκτρονικά - Διαδικτυακά εγκλήματα: κατηγορίες και αντιμετώπιση αυτών 

  Αλεξάκης, Γιώργος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-03)
  Η πληροφορία δε γνωρίζει σύνορα αλλά ούτε και το έγκλημα πια. Ο χρήστης του διαδικτύου είναι περισσότερο ευάλωτος από οποιονδήποτε άλλον δεδομένου ότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και από την πιο απλή χρήση του διαδικτύου ...
 • Ηλεκτρονικά έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία 

  Φασιλάκης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-11)
  Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε σχεδόν όλους του κλάδους της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι αλλαγές που επέφερε στην προσπάθεια του ανθρώπου να αποτελεί ...
 • Ηλεκτρονικό έγκλημα 

  Χαλιμούρδα, Λαμπρινή (2011-01-27)
  Με αφορμή τη ραγδαία αύξηση μιας νέας μορφής εγκληματικότητας, της ηλεκτρονικής, επιτεύχθηκε η συγγραφή αυτής της εργασίας. Κατά τη συγγραφή της καταβάλλεται προσπάθεια να γίνει μια προσέγγιση και ανάλυση της ειδικότερης ...
 • Θέματα ασφάλειας στις σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές 

  Τσάιμος, Ελευθέριος Π. (2012-10-04)
  Στη παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή παρουσιάζεται μια ιδιάζουσα ερευνητική περιοχή, τα Θέματα Ασφάλειας στις Σύγχρονες Διαδικτυακές Εφαρμογές, τα οποία προκύπτουν από ευπάθειες της ίδιας της εφαρμογής. Με τον όρο «Διαδικτυακές ...
 • Θέματα ασφαλείας σε ανοιχτού κώδικα πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων 

  Λάμπρου, Νικόλαος Γ. (2013-02-27)
  Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επικοινωνιών έχουν καταστήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο όχι μόνο εφικτό, αλλά αναγκαίο και εκθετικά αναπτυσσόμενο. Τα λειτουργικά έξοδα έχουν μειωθεί, η ταχύτητα των συναλλαγών έχει ...
 • Θέματα ασφαλείας στο LAMP Web server και κενά ασφαλείας 

  Τσιώνης, Γιάννης Σ. (2013-02-04)
  Στην εν λόγο διπλωματική εργασία η οποία χωρίστηκε σε θεωρητικό και σε πρακτικό μέρος, υπήρξε προσέγγιση στην διαμόρφωση LAMP διακομιστή, στις ευπάθειες που παρουσιάζει καθώς και στους τρόπους θωράκισής του απέναντι σε ...
 • Θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας στο Web 2.0 

  Γρηγορίου, Μαρία - Αγγελική Ε. (2012-09-24)
  Το Web 2.0 αναπτύσσεται σταδιακά, παρέχοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο πλήθος δυνατοτήτων στους χρήστες του διαδικτύου, έχοντας σαν συνέπεια την αύξηση του όγκου της πληροφορίας, της σημαντικότητας της αλλά και των κινδύνων. ...
 • Μελέτη κενών ασφαλείας LAMP συστημάτων 

  Αρβανιτάκη, Γεωργία Σ. (2012-10-08)
  Οι διαδικτυακές εφαρμογές συνήθως εκπροσωπούν ένα δημόσιο πρόσωπο στις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Αντίθετα με τις εκτός δικτύου ή εσωτερικές εφαρμογές , οι διαδικτυακές εφαρμογές είναι πιθανότερο να έρθουν σε επαφή με ...
 • Μελέτη σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλείας δικτύων με χρήση firewall 

  Μάνος, Ηλίας (2008-06-26)
  Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου τόσο στην εργασία όσο και στα οικογενειακά περιβάλλοντα έχει αυξήσει την ευπάθεια των υπολογιστικών συστημάτων σε επιθέσεις από ένα μεγάλο εύρος απειλών. Η τεχνολογία των αντιπυρικών ζωνών ...
 • Μελέτη των συνεργατικών αρχιτεκτονικών συστημάτων ανίχνευσης εισβολών 

  Ανδρεάδης, Σωτήριος (2011-06-20)
  Τα τελευταία χρόνια η ανίχνευση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών έχει αναδειχθεί σε ένα δημοφιλές και διαρκώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο εφαρμογής. Ένας από τους κύριους λόγους είναι η εξάπλωση του Διαδικτύου καθώς και ...
 • Μοντέλα εμπιστοσύνης 

  Σταυρουλάκη, Μαρία Α. (2011-08-29)
  Η έννοια της εμπιστοσύνης είναι πολύπλευρη και μπορεί να αποκτήσει διάφορες διαστάσεις, ανάλογα με το γνωστικό πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται. Ανά περίπτωση, ο όρος εμπιστοσύνη μπορεί να αποκτήσει διάφορες εκφάνσεις, όπως η ...
 • Μοντέλα εξάπλωσης σκουληκιών 

  Θεοδωρόπουλος, Ανδρέας (2011-07-04)
  Τα σκουλήκια,στις μέρες μας, αποτελούν μία από τις σοβαρότερες απειλές που στοχεύουν σε συσκευές που επικοινωνούν μέσω δικτύου. Η ανάλυση και μοντελοποίηση της εξάπλωσης του συγκεκριμένου είδους κακόβουλου λογισμικού, ...
 • Νομική και τεχνική προσέγγιση του φαινομένου της μη ζητηθείσας (αυτόκλητης) εμπορικής επικοινωνίας (spamming) 

  Τσίπης, Γεώργιος Φ. (2013-04-04)
  Μία από τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς υπηρεσίες του διαδικτύου (Internet) είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κάθε χρήστης αυτής της υπηρεσίας αποκτά αργά ή γρήγορα την πρώτη του επαφή με το ...
 • Ο ρόλος των ψηφιακών υπογραφών στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο 

  Κασιώνη, Βασιλική Π. (2011-09-26)
  Η ανάγκη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σημερινή εποχή από το διαδίκτυο είναι μεγάλη. Όπως διαπιστώνουμε η προστασία βασίζεται σε κανονισμούς που διέπουν την καλύτερη ασφάλεια. Η δομή του διαδικτύου ...
 • Οι συγκρούσεις στον κυβερνοχώρο: ο κυβερνοπόλεμος και η αποτροπή 

  Χαϊδής, Λεωνίδας (2013-02-27)
  Αντικειμενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις μορφές των συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα στον κυβερνοχώρο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην υψηλότερη μορφή κυβερνοσύγκρουσης, τον κυβερνοπόλεμο. Οι συγκρούσεις ...
 • Πολυμεσικό υλικό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 

  Τζιώλη, Αθανασία Α. (2014-05-29)
  Παρά το γεγονός ότι το Διαδίκτυο συνθέτει ένα χώρο που προσφέρει ικανοποίηση στους μαθητές, ωστόσο οι πιθανοί κίνδυνοι που ενέχει για την ιδιωτική ζωή και την προσωπική τους ασφάλεια είναι πάρα πολλοί. Γι’ αυτό το λόγο οι ...
 • Πρακτικές και μεθοδολογίες ελέγχου διαλειτουργικότητας και ιδιωτικότητας : εφαρμογές σε προηγμένες και ασφαλείς ηλεκτρονικές και κινητές υπηρεσίες 

  Παπαστεργίου, Σπυρίδων (2010-05-26)
  Η διατριβή λύνει τα παρακάτω προβλήματα προδιαγράφοντας μια πρωτότυπη συστηματική και δομημένη μεθοδολογία ελέγχου Διαλειτουργικότητας και Συμμόρφωσης Υπηρεσιών Ιστού (ΔΣΥΙ). Οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες προτυποποίησης και ...
 • Προστασία της πληροφορίας στο διαδίκτυο 

  Καλαμπαλίκης, Παναγιώτης Χ. (2013-05-16)
  Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και του internet, δημιουργεί μια σύγχρονη κοινωνία που αντιστοιχεί στον όρο «Κοινωνία της Πληροφορίας» ή Κυβερνοχώρος. Σε αυτή την ...
 • Προστασία του καταναλωτή στο διαδίκτυο 

  Παναγιωτάκη, Εμμανουέλα Γ. (2011-04-12)
  Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί το θέμα της επίδρασης του διαδικτύου στον καταναλωτή. Η μελέτη αυτή θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει έννοιες όπως το ηλεκτρονικό έγκλημα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το Spamming ...
 • Πρωτόκολλα ασφάλειας για DNS εξυπηρετητές 

  Ιωάννου, Μαρία Π. (2012-07-31)
  Το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διευθύνσεων είναι ζωτικής σημασίας για το Διαδίκτυο, επειδή παρέχει έναν μηχανισμό για την ανάλυση των ονομάτων των κεντρικών υπολογιστών σε διευθύνσεις του πρωτόκολλου του Διαδικτύου. Η σωστή ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»