Now showing items 16-35 of 81

 • Technical trading rules 

  Γουργουράκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ελέγχει την υπόθεση κατά πόσο ένας επενδυτής στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση, μπορεί να πετύχει μη κανονικές αποδόσεις. Τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτή είναι ότι τον τελευταίο ...
 • The determinants of bank cost of capital: taking into account measures of opaqueness and external support 

  Γιαννής, Χρήστος Ι. (2014-05-12)
  Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της επιρροής της αδιαφάνειας των τραπεζών, καθώς και της εξωτερικής υποστήριξης στο κόστος κεφαλαίου των τραπεζών. Η μεγαλύτερη δυσκολία στη διαδικασία αποτίμησης προέρχεται ...
 • Three essays on capital structure 

  Λαμπρινουδάκης, Κωνσταντίνος Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
 • Αδιαφάνεια τραπεζών και χειραγώγηση κερδών 

  Καπάϊ, Τζιβιόλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την αδιαφάνεια των τραπεζών και την χειραγώγηση των κερδών. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε ότι οι ζημίες απομειώσεως χρησιμοποιούνται για την χειραγώγηση των οικονομικών ...
 • Αναδιάρθρωση χρέους: ιστορικά παραδείγματα & μέτρηση αποτελεσματικότητας 

  Τσιδήμας, Βασίλειος Σ. (2015-03-16)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση και παρουσίαση των σημαντικότερων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης τραπεζών, καθώς και των μηχανισμών επίλυσης των χρηματοοικονομικών κρίσεων, τα συμπεράσματα των οποίων ...
 • Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών – Η πρόσφατη εμπειρία των ΗΠΑ και του ΗΒ 

  Μπαλάσκας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Το οικονομικό περιβάλλον είναι ένας από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες της κοινωνικής ευημερίας. Παρά τη μεγάλη του σημασία όμως, για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού παραμένει δυσνόητο και ασαφές. Οι τράπεζες, τα ...
 • Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών: η εμπειρία της Ελλάδος 

  Βλακού, Αικατερίνη B. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τις τρεις έως σήμερα ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών και την αναμόρφωση - συρρίκνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Για να εκπληρωθεί ...
 • Αναμενόμενη κυβερνητική στήριξη τραπεζών και ανάληψη κινδύνου 

  Αλεξανδρίδη, Ελένη Α. (2014-06-16)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της αναμενόμενης κυβερνητικής στήριξης και του αναλαμβανόμενου κινδύνου των τραπεζών. Καταρχάς γίνεται μια θεωρητική επισκόπηση του διαμεσολαβητικού ρόλου ...
 • Ανταγωνισμός και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο τραπεζών 

  Μπαμπανέλος, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-27)
  Βασικός δείκτης κερδοφορίας των τραπεζών είναι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (net interest margin). Η διαμόρφωσή του επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες. Στην παρούσα διπλωματική δίνεται έμφαση στην επίδραση του ανταγωνισμού ...
 • Ασιατικά δικαιώματα: χαρακτηριστικά, τιμολόγηση, εφαρμογές 

  Παπαδόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει και ν' αναλύσει μια ιδιαίτερη μορφή παραγώγων και συγκεκριμένα δικαιωμάτων, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των εξωτικών δικαιωμάτων (Exotics) και αποκαλούνται ...
 • Διασώσεις χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων – Μελέτη περιπτώσεων 

  Σταυρόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03)
  Η οικονομική κρίση που αρχικά εμφανίστηκε στις ΗΠΑ το 2007, φθάνοντας στο απόγειο της το 2008, επηρέασε σημαντικά τις ανεπτυγμένες χώρες και το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία ...
 • Διαχρονική εξέλιξη και σύγκριση των δεικτών πιθανότητας πτωχεύσεως τραπεζών 

  Καλαϊτζή, Μαρία Ε. (2012-10-04)
  Η διατριβή αυτή εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη τριών δεικτών της πιθανότητας πτωχεύσεως τραπεζών: του z-score, των CDS και του βαθμού πιστοληπτικής ικανότητας (credit ratings). To z-score, υπολογίζεται από λογιστικά στοιχεία ...
 • Επενδύσεις ξένων κεφαλαίων και αποδόσεις μετοχών στις αναδυόμενες αγορές: η περίπτωση της Ελλάδας 

  Σχοινά, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-06)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η εξέταση και ο έλεγχος της οικονομικής και στατιστικής συσχέτισης μεταξύ μηνιαίων καθαρών τοποθετήσεων ξένων κεφαλαίων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και των αποδόσεων του Γενικού ...
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη & βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας 

  Τραυλός, Αριστοφάνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-28)
  Στο περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η οποία χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη πληροφόρηση οι επιχειρήσεις, έχει αποδειχθεί, ότι κατέχουν κυρίαρχο ρόλο ως αναφορά την επιρροή που ασκούν στην κοινωνία και στην ...
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και βαθμοί πιστοληπτικής αξιολογήσεως 

  Γουδέλας, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
  Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι η εξέταση των προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τους βαθμούς πιστοληπτικής ικανότητας. Έμφαση δίνεται εκτός από επιχειρηματικούς-χρηματοοικονομικούς παράγοντες και στην ...
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και χειραγώγηση των κερδών στην τραπεζική 

  Πιλάτου, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει εάν η εταιρική κοινωνική ευθύνη σχετίζεται με την χειραγώγηση των κερδών. Οι κύριοι παράγοντες για την εξομάλυνση του εισοδήματος των τραπεζών βασίζεται στην ασύμμετρη πληροφόρηση. ...
 • Η αντιμετώπιση της τραπεζικής κρίσεως στην Ευρωζώνη 

  Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στις καθημερινές συναλλαγές, αδυναμία κάλυψης οικονομικών υποχρεώσεων, αύξηση της ανεργίας λόγω μείωσης της κατανάλωσης, μείωση της αγοραστικής δύναμης και ένας ευρύτερος επηρεασμός της ψυχολογίας ...
 • Η κρίση του 2007-2009 και οι επιπτώσεις στη αγορά συναλλάγματος 

  Μότσκα, Λευτέρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έγινε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην τραπεζική και χρηματοοικονομική διοίκηση. Στόχος της αποτελεί η ανάλυση της σχέσης της επίδρασης της κρίσης 2007-2009 στην αγορά ...
 • Η πιστοληπτική αναβάθμιση των τραπεζών σηματοδοτεί καλύτερες χρηματοοικονομικές επιδόσεις 

  Γεωργιάδη, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει την σχέση μεταξύ της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών με την επίδοσή τους. Επιδίωξη της ερευνητικής προσπάθειας ήταν να εξετάσουμε αν η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας ...
 • Η πορεία του Δολλαρίου την δεκαετία του 80 και τα μαθήματα που παραδίδει για την πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα 

  Τσουκαλάς, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003)
  Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα από τα υπάρχοντα αναλυτικά εργαλεία (το συνεπέστερο ως προς την θεωρία), να το κρίνει βάσει της επιτυχίας στις προβλέψεις και αν αυτά αποτύχουν να προτείνει μια εναλλακτική ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»