Now showing items 5-17 of 17

 • Κανονιστική συμμόρφωση στο τραπεζικό σύστημα 

  Μαρκογιαννάκη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει το κοινωνικό, πολιτικό, τραπεζικό, επιχειρηματικό σύστημα της χώρας. Όσον αφορά τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα ...
 • Μικροοικονομικά υποδείγματα μετάδοσης χρηματοπιστωτικών κρίσεων 

  Κωστορρίζος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια μελέτη, σε θεωρητικό επίπεδο και έχει ως σκοπό την παρουσίαση κάποιων μικροοικονομικών μοντέλων μετάδοσης χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Η εργασία ξεκινά με μια γενική αναφορά των ...
 • Μορφές χρηματοδότησης ναυτιλίας 

  Βουκελάτος, Θωμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  Η Ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο με μεγάλη προσφορά στην εθνική οικονομία (η συμβολή της στο Α.Ε.Π του 2014 ήταν 8%) και συμμετοχή στην βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. ...
 • Ο ρόλος της ρευστότητας στις χρηματαγορές για την πραγματική οικονομία 

  Πουράνης, Νικόλαος - Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Μέσω της παρούσας εργασία προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την σημερινή αλλά και την μελλοντική κατάσταση μιας οικονομίας. Βασικό ...
 • Ο ρόλος της τραπεζικής ρευστότητας στην οικονομική ανάπτυξη 

  Δευτεραίος, Σπύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Στην συγκεκριμένη εργασία θα αναλύσουμε την σχέση της τραπεζικής ρευστότητας με την οικονομική ανάπτυξη σε ανεπτυγμένες οικονομίες, και συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι τέσσερις παρακάτω χώρες: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία ...
 • Οι προκλήσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατά την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης του ελληνικού κράτους 

  Θεοδωρέλου, Καλλιόπη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με στόχο να παρουσιάσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο δημιουργήθηκε λόγω της έντονης δημοσιονομικής ...
 • Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων στην οικονομική κρίση 

  Θεοδωροπούλου, Μαριάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες τις οποίες διανύει η χώρα μας, πολλά είναι τα στοιχεία εκείνα που έχουν αλλάξει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Στη μελέτη που θα ακολουθήσει θα ...
 • Ρευστότητα και αποτίμηση κεφαλαιακών στοιχείων 

  Γιαννίσης, Βασίλειος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-03)
  Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να εξετάσει αν η ρευστότητα των μετοχών αποτελεί έναν κύριο παράγοντα που επηρεάζει τις αναμενόμενες αποδόσεις τους. Αρχίζοντας από την υπόθεση ότι το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων ...
 • Ρευστότητα, κίνδυνος ρευστότητας και αποδόσεις μετοχών 

  Περδίκη, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-08)
  Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να εξετάσει τον ρόλο που παίζει και την επίδραση που ασκεί η ρευστότητα καθώς και ο κίνδυνος ρευστότητας στις αποδόσεις των μετοχών, για το Χρηματιστήριο της Γαλλίας και της Ιταλίας. Μέχρι τώρα ...
 • Το leasing ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης 

  Κολοτούρας, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη χρηματοδοτική μίσθωση ή αλλιώς Leasing όπως είναι περισσότερο ακουστό και γνωστό. Πρόκειται για έναν σύγχρονο τρόπο χρηματοδότησης που ακμάζει συνεχώς, σε διεθνές επίπεδο και, τα τελευταία ...
 • Τραπεζική - Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙΙ: προσδιοριστικοί παράγοντες της ρευστότητας των τραπεζών 

  Μπεκιάρης, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ επιβάλλει υψηλότερες απαιτήσεις στην ρευστότητα των τραπεζών. Οι δύο κανόνες ρευστότητας LCR και NSFR έχουν ως στόχο οι τράπεζες να κρατούν μεγαλύτερα αποθέματα ρευστότητας. Η παρούσα ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση φαρμακευτικών εταιρειών μέσω της χρήσης αριθμοδεικτών κατά την οκταετία 2007-2014 

  Καλφόπουλος, Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
  Μέσω της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιδιώκεται η χρηματοοικονομική ανάλυση των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών μέσω της λεπτομερούς ανάλυσης 6 εταιρειών - ηγετών του κλάδου κατά την περίοδο 2007 - 2014. Η επιλογή ...
 • Χρηματοοικονομική ρευστότητα των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. 

  Σπυρόπουλος, Νικήτας (2002-12-01)
  Σκοπό της διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της χρηματοοικονομικής ρευστότητας των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και των παραγόντων που επηρεάζουν την τελική διαμόρφωσή της, κυρίως πριν και μετά την μεγάλη άνοδο του ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»