Now showing items 45-64 of 209

 • Διαχείριση & αποτίμηση κινδύνου : περίπτωση Βασιλείας ΙΙ 

  Καραμάνη, Αλεξάνδρα Ε. (2009-12-01)
  Η παρούσα μελέτη έχει ως απώτερο σκοπό να παρουσιάσει το έργο και τις δραστηριότητες της Επιτροπής της Βασιλείας και τους κινδύνους που προκύπτουν από την τραπεζική εποπτεία. Η μελέτη καθορίζει τις κύριες οδηγίες, τις ...
 • Διαχείριση ασφαλείας πληροφοριακού συστήματος γενικού νοσοκομείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

  Μίχα, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-04)
  Οι ολοένα μεταβαλλόμενες απειλές των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων έχουν αυξήσει τους κινδύνους και κατ’ επέκταση την ανάγκη για ασφάλεια στα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής. Αντικείμενο της διπλωματικής ...
 • Διαχείριση έργου και μελέτη πληροφοριακού συστήματος για την βελτίωση διαδικασιών αποδοτικότητας 

  Μπαρμπαρόσος, Απόστολος Χ. (2012-07-02)
  Τα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οργανισμών - επιχειρήσεων και δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων δίνοντας παράλληλα αξία στο προϊόν που παράγεται κατά την χρήση των συστημάτων ...
 • Διαχείριση έργου του νομικού αρχείου Δήμου Αθηνών : ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, διαχείριση, αρχειοθέτηση & ανάδειξη 

  Βελντές, Παναγιώτης Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  παρούσα εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή των αρχών και των εργαλείων της Διαχείρισης Έργων στη Δημόσια Διοίκηση. Αφού παρουσιάσουμε την αναγκαιότητα τόσο της ευρύτερης επιστήμης της Διαχείρισης Έργων, όσο και της ...
 • Διαχείριση ενεργητικού - παθητικού στις τράπεζες 

  Σταμπουλοπούλου, Αφροδίτη Γ. (2003-12-01)
  Στη συγκεκριμένη εργασία που ακολουθεί, εξετάζεται το ζήτημα της Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού , μέσα από μια θεωρητική καθαρά προσέγγιση που επιχειρείται. Οι ενότητες στις οποίες διαιρείται η ανάλυση έχουν το σκοπό ...
 • Διαχείριση και αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου 

  Ζαχιώτη, Ευαγγελία Δ. (2012-12-11)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εισάγει την έννοια του κινδύνου και να παρουσιάσει συνοπτικά τα διάφορα είδη του με έμφαση στον πιστωτικό κίνδυνο καθώς επίσης να παρουσιάσει το θεωρητικό πλαίσιο της διαχείρισης και ...
 • Διαχείριση κινδύνου : η περίπτωση του καταστροφικού κινδύνου 

  Σουτόγλου, Μαρία Ν. (2008-11-21)
  Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την έννοια της διαχείρισης του καταστροφικού κινδύνου και της σημαντικότητας που παρουσιάζει το συγκεκριμένο θέμα κυρίως σε επιχειρηματικό επίπεδο. Η παρουσίαση του καταστροφικού κινδύνου ...
 • Διαχείριση κινδύνου και σύγχρονα χρηματοοικονομικά παράγωγα 

  Αγγελοπούλου, Κωνσταντίνα - Ελένη Κ. (2013-02-11)
  Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και η εισαγωγή αυτών στις αγορές απέδειξε στην πορεία των ετών πως έπαιξε σημαντικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, καθοριστικό ρόλο για τους επενδυτές, καθότι συνετέλεσαν στη μεταβολή ...
 • Διαχείριση κινδύνου με χρηματοοικονομικά δικαιώματα 

  Κολοκούρης, Κωνσταντίνος Γ. (2006-09-20)
  Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας, όσον το δυνατό, πιο ολοκληρωμένης εικόνας της έννοιας, κατά κύριο λόγο των χρηματοοικονομικών και δευτερευόντως των πραγματικών δικαιωμάτων. Το βασικό ...
 • Διαχείριση κινδύνου πάγιων επενδύσεων 

  Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος (2012-10-29)
  Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει τα είδη κινδύνου που εμπεριέχονται στις επενδύσεις σε πάγια στοιχεία αλλά και να παρουσιάσει μεθόδους αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών, αφού γίνει εισαγωγή στους ...
 • Διαχείριση κινδύνου πιστωτικών ιδρυμάτων 

  Καραπετσιάνη, Αικατερίνη Α. (2010-06-04)
  Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε με σκοπό τον ορισμό και τη μελέτη των πιστωτικών ιδρυμάτων και πιο συγκεκριμένα των διαφόρων ειδών κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας τους στο ...
 • Διαχείριση κινδύνου σε συστήματα πληροφορικής 

  Αλεξανδρή, Βαρβάρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία, αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων του τμήματος των Ψηφιακών Συστημάτων. Η γενική μεθοδολογία της διαδικασίας της ...
 • Διαχείριση κινδύνου σε τεχνικά έργα 

  Κακλαμάνου, Μαριλένα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η διαχείριση έργων αποτελεί ανεξάρτητη λειτουργία σε μία επιχείρηση από τα μέσα του 20ουαιώνα. Είναι ένας επιστημονικός κλάδος που απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο τόσο τους ακαδημαϊκούς όσο και του ...
 • Διαχείριση κινδύνου στο ναυτιλιακό κλάδο 

  Καρούκη, Βασιλική Χ. (2012-07-10)
  Η ανάλυση ρίσκου και των κινδύνων, συνδεδεμένη με μία σειρά βασικών εννοιών όπως η ασφάλεια, τυγχάνει ερευνητικού ενδιαφέροντος διεθνώς σε τομείς όπως η βιομηχανία, η οικονομία, η αεροπορία και η ναυτιλία. Ο κίνδυνος ...
 • Διαχείριση κινδύνου, η περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων 

  Λιάσκας, Δημήτριος Ν. (2009-03-23)
  Αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι μέσα από την παράθεση εδραιωμένων θεωριών της παραδοσιακής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, από τη χρήση στοχευόμενων παραδειγμάτων και την παρουσίαση ...
 • Διαχείριση κινδύνων έργου: μελέτη περίπτωσης σε οπτική ίνα στο σπίτι 

  Σκιαδά, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
  Η διαχείριση των έργων αναπτύχθηκε με σκοπό να ενσωματωθεί στα τμήματα διοίκησης και επιχειρησιακής στρατηγικής. Είναι ένας σημαντικός κλάδος που αναφέρεται στον σχεδιασμό, στην επίβλεψη και στον έλεγχο των ανθρωπίνων ...
 • Διαχείριση κινδύνων στα πιστωτικά ιδρύματα 

  Δοξακίδου, Ευαγγελία Ι. (2012-04-26)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διαχείριση κινδύνων, ως πρωτεύουσα λειτουργία μίας επιχείρησης. Ειδικότερα, παρατίθενται οι βασικοί κίνδυνοι, που ελλοχεύουν στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, εντός του συνεχώς ...
 • Διαχείριση κινδύνων στα πλαίσια προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

  Φουσέκη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Η παρούσα εργασία αποτελεί προϊόν μεταπτυχιακής διατριβής που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σκοπός της είναι ο εντοπισμός των ...
 • Διαχείριση κινδύνων στην διοίκηση έργου 

  Γρηγορίου, Αλεξάνδρα Ι. (2013-06-17)
  Η διοίκηση έργων, ως επιστημονικό πεδίο, άπτεται πλέον σε όλες τις σύγχρονες επιστήμες που απαιτούν τον σχεδιασμό και παρακολούθηση κάποιας συγκεκριμένης ανάγκης. Σαν έννοια άλλα και σαν μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ...
 • Διαχείριση κρίσεων : μοντέλα διαχείρισης συγκρούσεων στον τουριστικό κλάδο 

  Παρασκευοπούλου, Κωνσταντίνα Π. (2011-11-21)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι η καταγραφή και ανάλυση κρίσιμων γεγονότων, τα οποία ξέσπασαν σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, η μελέτη εστιάζει σε τρεις πολύ σημαντικές κρίσεις που άλλαξαν ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»