Η Διώνη περιέχει τη πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, περιλαμβάνοντας προπτυχιακές - μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σημειώσεις μαθημάτων κ.α.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

 • Καινοτομία και δημιουργία αγοραστικής απόφασης: μελέτη περίπτωσης 

  Τετράδη, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-01-25)
  Στη σημερινή εποχή, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο απαιτητικός για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό, τη μέγιστη κερδοφορία. Έτσι για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, είναι αναγκαίο να βρεθούν ...
 • Τεχνικές μηχανικής μάθησης εφαρμοσμένες στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά 

  Γεωργούλας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
  Στόχος της επιδιωκόμενης ερευνητικής μελέτης και παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη διαφόρων τεχνικών μηχανικής μάθησης με σκοπό την ψηφιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας. Η παρούσα διπλωματική εργασία ...
 • Στοχαστική αποτίμηση ναυτιλιακής εταιρείας 

  Νυφαδόπουλος, Αχιλλέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια συστηματική προσπάθεια αποτίμησης της Ναυτιλιακής εταιρείας Δαναός με στοχαστικές μεθόδους. Αντικειμενικός σκοπός της, είναι να ερευνηθεί πώς σ’ έναν ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο ...
 • Διαδικτυακό σύστημα εκμάθησης App Inventor 

  Μπιλιάνη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02-04)
  Μία από τις βαθύτερες αμφίδρομες σχέσεις που γνωρίζει ο άνθρωπος στην ζωή του είναι αυτή του μαθητή –δασκάλου. Στις μέρες μας καθώς η χρήση των υπολογιστών και του Internet είναι μεγαλύτερη από ποτέ, οι νέες τεχνολογίες ...
 • Αυτοματοποιημένος έλεγχος ασφαλείας του Android API μέσω fuzzing 

  Πουλάκη, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
  Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, καθώς και η αλματώδης εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων τους, δημιουργούν τεράστιες δυνατότητες στους προγραμματιστές για ανάπτυξη εφαρμογών. Ταυτόχρονα όμως τα ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»